Korttimaksujen katevaraukset ovat ajoittain poikkeuksellisen suuria. Tilauksen todellinen veloitus on aina oikea. Korjaamme häiriötä.